Riba-roja de Túria Assigna Ajudes Econòmiques per a Persones amb Celiaquia

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha pres una mesura significativa en suport als seus ciutadans amb celiaquia, assignant un total de 8.441’04 euros en ajudes i subvencions econòmiques. Aquesta iniciativa cerca alleujar la càrrega financera de 18 veïns de la localitat diagnosticats amb aquesta condició, que implica una intolerància al gluten present en aliments com el blat, l’ordi i el sègol.

Les bases reguladores d’aquestes ajudes econòmiques a Riba-roja de Túria estableixen criteris clars i obligacions que han de complir els sol·licitants. Aquestes subvencions estan destinades a finançar la compra d’aliments especialment elaborats o tractats per a satisfer les necessitats de les persones diagnosticades amb celiaquia, certificada mèdicament.

El període de sol·licitud d’aquestes ajudes econòmiques va concloure amb l’aprovació de 18 sol·licituds per part de l’Ajuntament, assignant quantitats econòmiques que varien entre els 1.146 i els 25’54 euros. Aquestes sumes depenen dels productes i aliments adquirits i justificats pels sol·licitants, segons l’estipulat en les bases reguladores.

Per a ser beneficiari d’aquestes ajudes, els sol·licitants han de complir amb diversos requisits, com el diagnòstic confirmat de celiaquia. En el cas de menors o persones legalment incapacitades, la sol·licitud haurà de ser realitzada pel seu representant legal. A més, han d’estar empadronats a Riba-roja de Túria durant l’exercici de 2022, no incórrer en cap circumstància prohibida per la llei general de subvencions, presentar la documentació requerida en el termini establert i estar al corrent amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

L’objectiu d’aquestes ajudes és finançar la compra d’aliments especials per a persones diagnosticades amb celiaquia, mitigant així el cost econòmic addicional que implica aquesta malaltia per als afectats. Gràcies a aquesta subvenció econòmica, els beneficiaris podran tenir una major capacitat adquisitiva per a cobrir les seves necessitats alimentoses especials.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha emfatitzat la importància d’aquestes ajudes, reconeixent que les despeses associades a la compra de productes sense glútens poden ser considerablement alts. «Des de l’equip de govern som conscients d’aquest desafiament econòmic i cada any incrementem la partida pressupostària destinada a fer costat als nostres ciutadans amb celiaquia», va afirmar Raga. Aquesta iniciativa reflecteix el compromís de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria amb el benestar i la salut de tots els seus habitants.

Compartir en redes sociales