Fomentant l’Emprenedoria a Riba-roja de Túria

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha publicat les bases reguladores del programa «Ribactiva Emprén IV» amb l’objectiu de promoure la creació d’activitat empresarial, l’autoocupació i l’emprenedoria entre les persones autònomes i les microempreses de la localitat. Aquesta iniciativa busca impulsar la generació d’ocupació i dinamitzar el teixit empresarial local.

Les bases reguladores preveuen ajudes econòmiques de fins a 5.000 euros per als potencials beneficiaris, destinades a cobrir les despeses corrents necessàries per posar en marxa i fer funcionar les seues activitats. Aquests beneficis s’apliquen als negocis emprenedors que hagen iniciat la seua activitat entre l’1 d’octubre de 2022 i el 31 de desembre de 2023.

La convocatòria municipal estableix que podran optar a aquestes ajudes tant persones físiques com jurídiques organitzades com a empreses individuals, societats limitades, societats col·lectives i altres entitats d’economia social, com cooperatives de treball associat i societats limitades laborals.

Els requisits inclouen que l’activitat s’haja de desenvolupar a Riba-roja de Túria o que la persona sol·licitant tinga el domicili fiscal en la localitat. A més, s’exigeix que la persona sol·licitant estiga empadronada amb anterioritat a la convocatòria o que almenys el 50% dels socis ho estiguen, i que l’alta de l’activitat s’haja produït entre l’1 d’octubre de 2022 i el 31 de desembre de 2023.

Les bases reguladores també requereixen que els beneficiaris estiguen al corrent de les seues obligacions tributàries amb diverses institucions, com la Hisenda Estatal, la Seguretat Social i l’Ajuntament de Riba-roja de Túria. A més, s’estableix que els beneficiaris mantinguen l’alta de l’activitat i en la Seguretat Social durant almenys un any des de la data d’alta.

Quant als criteris per a l’assignació d’ajudes, s’estableixen quanties econòmiques de 3.000 euros per persona sol·licitant, amb la possibilitat d’ampliar fins a 5.000 euros en determinats casos, com per exemple dones, persones majors de 45 anys, persones desocupades inscrites en Labora durant almenys 12 mesos, joves de fins a 30 anys, persones amb diversitat funcional d’almenys 33% i aquelles en risc d’exclusió social.

Les bases reguladores determinen les despeses subvencionables, incloent-hi les despeses de constitució de l’activitat, despeses corrents com arrendament, subministraments, Seguretat Social i altres.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacat la importància d’aquestes iniciatives per a fomentar el teixit empresarial local i la creació de nous llocs de treball, així com per dinamitzar la societat.

Compartir en redes sociales