S’obri el període d’inscripció per a l’Escola d’Estiu de Riba-roja de Túria

L’Ajuntament de Riba-roja ha anunciat ja l’Escola d’Estiu 2023 que se celebrarà en el CEIP Camp de Túria durant els mesos de juliol i agost i que oferirà un total de 250 places.

Tallers, activitats lúdiques i esportives… dos mesos de diversió que a més afavoreix la conciliació de la vida familiar i laboral durant l’època estival.

La matrícula es podrà fer quinzenal o mensual.

L’horari habitual serà de 09.00 a 13.00 hores però cap la possibilitat d’ampliació horaria i menjador:

Ampliació horària: de 7’30h a 17h de dilluns a divendres
Oferta: 250 places d’educació infantil i primària
Serveis: matinera de 7’30h a 9’00h ( gratuït)
Vespranera de 15h a 17h ( gratuït)
Horari ordinari de 9’00 a 13h
Horari menjador: de 13h a 15h

Preus

Horari ordinari: quinzena natural 32 euros o mensualitat natural 50 euros
Preu transport: 25 €/mes (S’abonarà mitjançant formulari d’autoliquidació una vegada estiguen confirmades les parades).
Preus menjador: eventual 4 euros serve o continuat 3’80 euros servei (S’entenen per servei continuat el que es presta amb una periodicitat mínima
de 10 serveis).
Les persones interessades han de presentar la sol·licitud abans del dia 10 de maig per registre d’entrada junt al document d’autoliquidació del pagament de
l’escola d’estiu ( https://oficinavirtual.ribarroja.es/portalciudadania/).

Abans del dia 20 de maig es publicarà el llistat provisional dʼalumnat admés deixant un plaç de 10 dies naturals per la presentació dʼal·legacions.
Al mes de juny es farà públic el llistat definitiu.

Compartir en redes sociales