Riba-Roja de Túria: Procés de Selecció per a Impulsar l’Ocupació Juvenil

L’Ajuntament de Riba-Roja de Túria, en sintonia amb la Instrucció del director general de LABORA-Servei Valencià d’Ocupació i Formació del 19 de gener de 2024, s’embarca en un rellevant procés de selecció de personal per als seus projectes en desenvolupament del programa mixt d’Ocupació-Formació Garantia Juvenil.

La Base Cinquena de la instrucció confereix a la Comissió de Selecció de Participants la capacitat d’establir o completar les seves normes de funcionament, atorgant flexibilitat i adaptabilitat al procés de selecció. Aquest enfocament s’alinea amb el compromís de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria de promoure l’ocupació juvenil i el desenvolupament local.

Particularment, la Comissió Mixta de Valoració, encarregada d’aquest procés, té la facultat de sol·licitar documentació acreditativa a les cinc primeres persones candidates als llocs, la qual cosa evidencia un enfocament rigorós en l’avaluació de requisits i mèrits. Aquest procediment, recolzat per l’entitat municipal, reforça la transparència i l’equitat en la selecció.

És crucial ressaltar que l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, conscient del seu paper impulsor en la comunitat, ha establert un termini de 3 dies hàbils per a la presentació de la documentació requerida. La comunicació via telefònica a l’interessat/per part de l’entitat subratlla la importància que s’atorga a la participació activa dels candidats en aquest procés.

La presentació de la documentació de manera telemàtica en la Seu Electrònica de l’Ajuntament demostra el compromís amb l’eficiència i modernització administrativa. Aquest enfocament, recolzat pel consistori, no sols facilita el procés, sinó que també promou l’adopció de tecnologies per a benefici dels ciutadans i participants.

Aquest procés de selecció no sols busca complir amb els requisits legals i tècnics, sinó que també reflecteix l’obstinació de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria a proporcionar oportunitats laborals a la joventut local. La iniciativa subratlla el paper clau de l’administració local en l’impuls de l’ocupació i la formació en la comunitat.

Compartir en redes sociales