Riba-roja de Túria Llança Fundació per a Gestionar el seu Espai d’Art Contemporani

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha fet un pas significatiu en el foment de les arts i la cultura amb la recent creació d’una fundació dedicada a la gestió, organització, promoció i difusió de l’Espai d’Art Contemporani (E CA). Des de la seva inauguració en 2017, l’E CA ha estat administrat per un Consell Assessor compost per reconegudes figures del món artístic i cultural. Aquest equip ha fet un notable treball en els últims sis anys, promovent i divulgant propostes artístiques d’avantguarda en la Comunitat Valenciana i convertint al centro en un punt de trobada crucial per a la cultura i les arts del segle XXI.

La fundació s’estableix amb l’objectiu d’impulsar i promoure iniciatives que contribueixin al desenvolupament artístic i acostin l’art a tots els sectors de la comunitat de Riba-roja de Túria. L’entitat col·laborarà amb altres organitzacions socials i culturals, tant públiques com privades, i s’encarregarà de l’organització d’exposicions, esdeveniments culturals i artístics, congressos, seminaris i conferències de caràcter artístic o cultural.

A més, la fundació participarà en la realització de tallers didàctics i podrà atorgar premis, beques o ajudes a persones i entitats que fomentin l’emprenedoria cultural, especialment entre els més joves.

El patronat de la fundació, presidit per l’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, i amb la vicepresidència del regidor d’Art i Cultura, José Manuel Vila, es reunirà almenys dues vegades a l’any. Aquest òrgan de govern i representació comptarà amb la participació de representants de tots els partits polítics del Ple, assegurant la pluralitat i un major control. La fundació, amb personalitat jurídica pròpia, es regirà per estatuts aprovats en el Ple el 13 de setembre de 2022, i les seves accions estaran subjectes al control i fiscalització de l’Ajuntament de Riba-vermella per a garantir transparència i compliment dels seus fins i obligacions. En les pròximes setmanes, es nomenarà la Comissió Executiva i es designarà al gerent responsable de la gestió de la fundació.

L’alcalde Raga ha destacat l’excel·lent labor realitzada pel Consell Assessor en la promoció i difusió de l’art, amb propostes de qualitat de prestigi internacional, de les quals han gaudit els veïns i veïnes de Riba-vermella. Ha agraït la disposició dels membres del Patronat i ha assegurat que aquesta entitat jurídica permetrà no sols una gestió més àgil de l’E CA, sinó també la participació d’entitats públiques i privades en la promoció d’interessants iniciatives artístiques.

L’E CA, conegut com «El castell», va obrir les seves portes el 12 de maig de 2017 amb la intenció de convertir-se en un referent en la difusió de propostes artístiques en la Comunitat Valenciana. Al llarg dels anys, ha acollit obres d’artistes internacionals i ha estat seu d’importants esdeveniments, com l’I Premi Internacional de Fotografia ‘Naturaleses contradictòries’ en 2022 i part de Obert València amb la mostra col·lectiva ‘Catarsi’. L’E CA s’ha consolidat com un espai per a la trobada i l’expressió de l’art contemporani, acostant el món de l’art a la comunitat a través de tallers i altres activitats interactives.

Compartir en redes sociales