Riba-roja de Túria Impulsa Energies Renovables amb 65.000 Euros en Subvencions

solar cells system on the green world 3d rendering

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat la llista provisional de sol·licituds per a promoure la instal·lació de sistemes d’energia fotovoltaica destinats a l’autoconsum en habitatges privats del municipi durant l’any 2023. Aquest programa compta amb una partida pressupostària de 65.000 euros destinada a fomentar les energies renovables sota l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 7.

En total, s’han aprovat 63 sol·licituds presentades per propietaris particulars i comunitats de veïns, els qui rebran un màxim de 3 quilowatts en cadascuna dels habitatges. La majoria de les sol·licituds s’han centrat en la instal·lació de 3 quilowatts per habitatge, encara que també s’han concedit quantitats d’entre 1,72 i 2,76 quilowatts a alguns beneficiaris.

L’objectiu principal d’aquest programa municipal és la implementació d’un model energètic alternatiu per a aconseguir la sobirania energètica en el municipi mitjançant l’ús d’energies renovables. A més, l’Ajuntament de Riba-roja de Túria busca promoure la formació i el foment de l’estalvi i l’eficiència energètica a través d’aquestes fonts d’energia sostenible.

Aquestes subvencions tenen com a objectiu fomentar activament l’autoconsum elèctric i, d’aquesta manera, conscienciar a la ciutadania sobre la importància de l’estalvi i l’eficiència energètica. L’Ajuntament se centra en promoure l’autoconsum en l’àmbit privat de les llars perquè puguen generar la seua pròpia electricitat, reduint així la dependència de combustibles derivats del petroli i aconseguint una major autonomia energètica.

Les bases reguladores d’aquestes subvencions es dirigeixen a persones físiques i comunitats de propietaris d’edificis residencials que desitgen dur a terme accions contemplades en l’objecte d’aquesta convocatòria i els habitatges o els edificis de la qual es troben dins del terme municipal de Riba-roja de Túria.

Un altre dels requisits establits en les bases reguladores és que els habitatges o edificis que opten a aquestes subvencions estiguen habitats en el moment de la sol·licitud, per a això hauran de presentar el corresponent certificat d’empadronament o autoritzar la seua consulta, a més de les factures que justifiquen un consum elèctric superior a 2.500 quilowatts en l’últim any.

La suma de la subvenció serà d’un màxim de 400 euros per cada quilowatt instal·lat en l’habitatge o edifici residencial, amb un límit de potència de 3 quilowatts. Es podran subvencionar les despeses realitzades i pagades per a l’execució de projectes d’instal·lació d’energia solar fotovoltaica definits en l’objecte de la convocatòria, tots executats durant l’any 2023.

Les instal·lacions beneficiàries d’aquest programa econòmic hauran de romandre en l’habitatge o edifici durant un període mínim de 10 anys després d’haver obtingut la subvenció per a la instal·lació dels panells d’energia solar. No se subvencionaran els costos d’amortització dels actius inventariats, els interessos de comptes bancaris, ni els interessos, recàrrecs i sancions administratives o penals.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, va destacar que aquesta línia de subvencions per a la instal·lació de panells fotovoltaics «ha sigut molt ben rebuda pels propietaris i els edificis de veïns a causa de la creixent consciència i sensibilització ambiental de la comunitat. No sols es tracta de reduir la factura elèctrica, sinó també d’una reducció significativa de les emissions de diòxid de carboni mitjançant l’ús d’energies renovables, més netes i respectuoses amb el medi ambient».

Compartir en redes sociales