Riba-roja de Túria Aprova Pla Estratègic de Subvencions per a Potenciar l’Eficiència i Transparència

El ple municipal de Riba-roja de Túria ha aprovat el Pla Estratègic de Subvencions per al període 2023-2026, amb l’objectiu principal de millorar l’eficàcia i eficiència en la gestió de les ajudes atorgades per l’ajuntament a entitats i associacions locals. L’aprovació d’este pla, impulsat pel govern del PSPV, va comptar amb el suport de Compromís, el Partit Popular i L’Esquerra-Podem, i l’abstenció de Vox.

Este pla municipal abordarà totes les subvencions atorgades des dels departaments de Cultura, Educació, Joventut, Esports, Serveis Socials, Festes, Participació, Medi Ambient, Promoció i, finalment, Sanitat i Salubritat. Esta iniciativa establirà una planificació de les polítiques públiques relacionades amb les subvencions concedides per l’ajuntament durant l’esmentat període.

La concessió de subvencions a entitats requerirà la inclusió d’estes en el pressupost anual, d’acord amb les bases reguladores per a la seua concessió. Es basaran en principis de publicitat i lliure competència, a través d’una convocatòria prèvia que garantirà l’objectivitat, la transparència i la igualtat en la distribució dels fons públics.

El Pla Estratègic de Subvencions de Riba-roja de Túria s’actualitzarà d’acord amb els informes dels òrgans municipals encarregats de la tramitació de les diverses subvencions, que hauran d’emetre’s abans del 30 d’abril de cada any. Estos informes avaluaran el grau d’avanç de la implementació del pla, els seus efectes i les implicacions pressupostàries.

Al final del pla, s’elaborarà una memòria que analitzarà el grau de compliment dels objectius estratègics, l’impacte de les subvencions, i les repercussions pressupostàries i financeres resultants de la seua aplicació. L’informe inclourà suggeriments per al següent pla, una conclusió final i una valoració general, amb la participació dels responsables dels diferents departaments que tramiten les subvencions.

El finançament de les subvencions es durà a terme mitjançant una assignació municipal en el pressupost econòmic en el capítol IV de transferències corrents. El procediment de concessió de les ajudes públiques de Riba-roja de Túria s’iniciarà durant el primer semestre de cada any, d’acord amb els terminis establits en les bases específiques de cada subvenció, el seu grau i termini d’execució.

Les subvencions previstes s’establiran segons la seua tipologia, algunes de manera nominativa i altres mitjançant concurrència pública, en les quals les entitats interessades hauran de complir amb una sèrie de criteris i bases predefinides. La participació ciutadana és fonamental en este procés per a fomentar l’activitat de la societat civil en la vida local i oferir canals efectius per a involucrar a un major nombre de residents.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, va emfatitzar que amb este pla «es garanteixen els criteris d’objectivitat, participació i lliure competència en tot el procediment administratiu per a la concessió d’estes ajudes i subvencions públiques, fomentant la participació de la societat civil en la vida cultural del nostre municipi».

Compartir en redes sociales