Procediment de Matrícula en l’Escola Municipal de Teatre Inclusiu

Happy animators performing on stage for kids. Magic, fairy, costume flat vector illustration. Entertainment and performance concept for banner, website design or landing web page

La matrícula en el grup corresponent es pot completar presentant el formulari adjunt a través del registre d’entrada o la seu electrònica.

Procés de Matrícula:

a) Pot descarregar el formulari de matrícula denominat «Escola Municipal de Teatre Inclusiu» en la secció «Per a Ciutadà». Ha d’adjuntar una còpia del DNI i una foto de l’alumne/a, així com el DNI del pare/mare/tutor (en cas de menors d’edat).

b) La formalització de la matrícula es durà a terme per ordre de recepció fins a esgotar les places disponibles en cada grup.

c) En el formulari, seleccione l’opció de «Grup de Teatre» d’acord amb l’edat del sol·licitant, qui es matricularà en el nivell corresponent.

d) Si és la primera vegada que completa una matrícula o si hi ha hagut canvis en les dades bancàries, ha de presentar un nou formulari de domiciliació bancària. Este formulari, denominat «GTR 05 – Domiciliació de tributs», es troba en la secció «Per a Ciutadà». Necessitem l’original segellat per l’entitat bancària o, en defecte d’això, adjuntar el certificat de titularitat que les entitats bancàries ofereixen de manera electrònica. És imprescindible proporcionar esta documentació el dia de la matrícula.

Compartir en redes sociales