Neix Ivace+i: La Finestreta Única per al Desenvolupament Empresarial i la Innovació en la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, va anunciar la creació de Ivace+i, la nova entitat resultant de la fusió entre l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i l’Agència Valenciana d’Innovació (AVI). Aquesta entitat funcionarà com una finestreta única per a temes relacionats amb R+D+i, internacionalització, energia i promoció de sòl industrial, amb el propòsit d’oferir serveis eficients al teixit empresarial valencià.

Mazón va destacar que Ivace+i es posicionarà com un centre eficaç i eficient en concentrar polítiques i tràmits administratius que anteriorment estaven dispersos en diferents departaments. El president va subratllar que aquesta fusió no suposarà una retallada de personal, excepte en càrrecs directius superflus.

El president de la Generalitat va reafirmar el compromís del Consell amb l’eficàcia, la simplificació de tràmits administratius i l’eliminació de la burocràcia. Mazón va assenyalar que aquest canvi representa el començament d’un nou paradigma, en el qual s’impulsarà una estratègia integral d’innovació.

Els objectius de Ivace+i inclouen liderar la transformació digital, promoure la internacionalització d’empreses, impulsar el desenvolupament energètic i fomentar la promoció industrial en la Comunitat Valenciana. L’institut treballarà en estreta col·laboració amb instituts tecnològics, universitats, cambres de comerç, sindicats i associacions empresarials per a aconseguir aquests objectius.

En matèria d’innovació, Ivace+i se centrarà en la transformació digital d’empreses, recerca, desenvolupament experimental, innovació de productes, processos i tecnologies, i transferència de coneixements al teixit empresarial. La internacionalització serà una altra línia estratègica, proporcionant recursos i formació per a adaptar-se als mercats. En energia, es buscarà la descarbonització de l’economia mitjançant l’impuls de fonts renovables i eficiència energètica. En l’àmbit industrial, Ivace+i donarà suport al desenvolupament d’àrees industrials i la creació de nou sòl industrial de qualitat en la Comunitat Valenciana.

Mazón va concloure destacant el compromís del Consell amb la creació d’una administració més humana, accessible, eficaç, sostenible i preparada, amb el suport i la participació activa dels sectors empresarials, científics i universitaris.

Compartir en redes sociales