La desocupació disminueix en la Comunitat Valenciana, aconseguint el seu nivell més baix en 15 anys

Unos obreros trabajan en un edificio en construcción. EFE/Juan Carlos Cárdenas/Archivo

L’atur registrat en la Comunitat Valenciana ha experimentat una notable disminució en finalitzar el mes de juny, segons les dades proporcionades per l’Institut Nacional d’Ocupació (INE). En comparació amb el mes de maig, s’ha produït una reducció de 5.341 persones, la qual cosa representa una disminució del 1,61% (enfront del 1,84% de mitjana a Espanya). Amb aquesta reducció, el nombre total d’aturats se situa en 325.577 persones en la Comunitat Valenciana.

En termes interanuals, l’atur ha disminuït en 23.191 persones en la Comunitat Valenciana, la qual cosa equival a una reducció del 6,65%, pràcticament en línia amb el percentatge mitjà a nivell estatal, que és del 6,66%.

Del total d’aturats en la Comunitat Valenciana, 126.452 són homes i 199.125 són dones. A més, es registra un total de 19.952 joves menors de 25 anys en situació de desocupació.

Durant el mes de juny s’han realitzat un total de 139.103 contractes en les tres províncies de la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa un increment de 15.520 contractes en comparació amb el mes de maig, la qual cosa representa un augment del 12,56%. No obstant això, si comparem aquestes dades amb el mateix període de l’any anterior, s’observa un descens de 42.016 contractes, la qual cosa representa una reducció del 23,20%.

Dels contractes realitzats, 67.030 van ser de caràcter indefinit, mentre que 72.073 van ser contractes temporals.

Quant a la distribució geogràfica de l’atur, s’observa una disminució en les tres províncies de la Comunitat Valenciana. Alacant ha experimentat una reducció de 2.846 persones desocupades, Castelló de 839 i València de 1.656. En termes de creació d’ocupació, el sector serveis lidera amb la creació de 4.543 llocs de treball, seguit de la indústria amb 509, l’agricultura amb 196 i la construcció amb 19.

En relació als aturats estrangers, representen un total de 56.675 persones en la Comunitat Valenciana.

Quant a les prestacions per desocupació, s’estima que hi ha 190.324 beneficiaris en la Comunitat Valenciana. D’ells, 82.413 reben una prestació contributiva, 93.719 reben un subsidi de desocupació i 14.192 reben la renda activa d’inserció.

És important destacar que la desocupació ha disminuït en les 17 comunitats autònomes d’Espanya. Les reduccions més significatives en termes absoluts s’han produït a Andalusia (-8.780 persones), Catalunya (-6.359) i Galícia (-5.410). En termes percentuals, les majors reduccions s’han registrat a Astúries (-4,57%) i Cantàbria (-4,36%), mentre que en la Comunitat de Madrid (-0,80%) i Andalusia (-1,24%) el descens ha sigut més lleu.

A nivell nacional, el nombre de persones registrades en les oficines del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) en finalitzar el mes de juny ha disminuït en 50.268 persones, la qual cosa representa un descens del 1,84% en comparació amb el mes anterior. El nombre total d’aturats a Espanya se situa en 2.688.842 persones, aconseguint així la xifra més baixa dels últims 15 anys, específicament des de setembre de 2008. Durant els últims 12 mesos, s’ha produït una reducció de quasi 200.000 persones desocupades (-191.740 persones, un 6,66% de disminució).

Aquestes dades reflecteixen una tendència positiva en la reducció de la desocupació en la Comunitat Valenciana i a Espanya en general. No obstant això, és important continuar implementant polítiques i mesures que impulsen la creació d’ocupació sostenible i contribuïsquen al desenvolupament econòmic del país.

Compartir en redes sociales