La Conselleria d’Educació Incrementa les Hores Lectives en l’ESO en la Comunitat Valenciana

El conseller de Educación, Universidades y Ocupación, José Antonio Rovira.EFE/ Miguel Angel Polo/Archivo

La Conselleria d’Educació ha anunciat una modificació en els horaris de primer, segon i tercer any d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) en la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de reintroduir dues hores lectives que havien sigut retallades pel govern anterior. Aquesta mesura implica que els estudiants de primer de l’ESO tindran una hora addicional de Llengua Estrangera i una hora extra de Matemàtiques, sempre que el centre dispose de personal suficient.

La decisió de reduir les hores lectives havia sigut presa pel govern anterior, la qual cosa va generar controvèrsia. El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) va anul·lar l’obligatorietat de la matèria de Projectes Interdisciplinaris i també l’agrupació de matèries per àmbits en el primer any de l’ESO.

La nova Conselleria d’Educació ha reconsiderat aquesta decisió i ha emés noves instruccions per a garantir que els centres educatius oferisquen l’atenció adequada als estudiants durant el nombre total d’hores lectives establides per a cadascun dels tres primers anys de l’ESO.

Daniel McEvoy, secretari autonòmic d’Educació, va destacar que la reducció de l’horari lectiu tenia un impacte negatiu en el dret a l’educació bàsica dels estudiants menors d’edat i que aquesta mesura s’havia pres sense considerar adequadament les conseqüències per als alumnes i les famílies.

D’acord amb les noves instruccions, els estudiants de primer de l’ESO hauran de tindre 30 hores lectives, els de segon 32 hores, i els de tercer i quart any 33 hores, mantenint el decret original i respectant l’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres.

En primer de l’ESO, s’afegirà preferentment una hora addicional de Llengua Estrangera i una hora més de Matemàtiques si el centre disposa de personal suficient. En cas contrari, aquestes dues hores es dedicaran a augmentar les hores assignades al Pla d’Actuació per a la Millora (PAM), sempre garantint l’atenció directa a tots els estudiants matriculats i reflectint-lo en l’horari individual de cada estudiant.

Per a segon i tercer any de l’ESO, les dues hores lectives addicionals també es destinaran a augmentar la dotació del PAM. A més, els centres podran utilitzar aquestes hores addicionals de manera orientativa per a impartir tallers de reforç, projectes transversals, activitats de foment de la lectura i altres dinàmiques pedagògiques.

La mesura també aborda als estudiants que van cursar la matèria de Projecte Interdisciplinari durant el curs 2022-23. Aquells que la van aprovar conservaran la seua qualificació en la nota mitjana, mentre que aquells que van promocionar amb la matèria suspesa no tindran l’obligació de recuperar-la ni reemplaçar-la per una nova assignatura.

Aquesta modificació busca garantir la qualitat de l’educació en la Comunitat Valenciana i assegurar que els estudiants reben l’atenció i formació adequades.

 

Compartir en redes sociales