Inversió sense Precedents en Salut Mental: La Comunitat Valenciana Destina 283,8 Milions d’Euros per al Període 2024-2027

La Comunitat Valenciana fa un pas endavant en l’atenció de la salut mental i les addiccions amb l’aprovació d’un pla pioner, dotat amb una inversió addicional de 283,8 milions d’euros per al període 2024-2027. Aquest projecte, presentat pel president Carlos Mazón i el director de l’Oficina de Salut Mental i Addiccions, Bartolomé Pérez Gálvez, marca una fita en la història de la regió, posicionant-la en l’avantguarda de l’atenció en salut mental a Espanya.

Amb un enfocament innovador i multidisciplinari, el Pla Valencià de Salut Mental i Addiccions busca abordar desafiaments crítics i revertir la situació actual, caracteritzada per una notable escassetat de recursos i deficiències formatives. La Comunitat Valenciana, que fins ara se situava com la tercera autonomia amb menys recursos per a salut mental a Espanya, es compromet amb aquest pla a millorar substancialment la qualitat i accessibilitat dels serveis de salut mental.

El pla s’emmarca dins d’un pressupost global de 724 milions d’euros destinat a la legislatura actual, la qual cosa representa un increment significatiu dels recursos econòmics en aquesta àrea vital. Entre les seves accions més destacades, es troba l’atenció especialitzada a la infància i adolescència, la promoció de l’equitat territorial en la distribució de recursos, i la implementació d’un model comunitari per a l’atenció.

Aquest projecte pioner inclou mesures preventives des de l’etapa infantil, amb la detecció de la depressió en la Cartilla de Salut Infantil i en el seguiment de l’embaràs, així com programes de prevenció i educació soci-emocional a les escoles. Així mateix, es preveu la creació d’un observatori contra l’estigma en salut mental i addiccions, l’expansió de serveis com a hospitals de dia, i un enfocament integral per a l’atenció d’adolescents amb addiccions.

Mazón ha destacat la urgència d’aquest pla en vista de les alarmants estadístiques de salut mental a la regió. A més, ha emfatitzat la importància d’un enfocament seriós i coordinat, així com la implementació de polítiques fiscals que recolzin a les famílies i fomentin l’ocupabilitat de les persones amb trastorns mentals greus.

La coordinació del pla recaurà en una comissió interdepartamental i comptarà amb l’assessorament d’experts nacionals i internacionals. La implementació efectiva del pla està garantida per la serietat amb la qual el nou govern valencià es compromet a executar el pressupost assignat.

Amb aquest ambiciós pla, la Comunitat Valenciana se situa a l’avantguarda en l’atenció de la salut mental i les addiccions, establint un nou estàndard d’atenció i suport en l’àmbit nacional.

Compartir en redes sociales