Iniciativa de Simplificació Administrativa en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana es prepara per a un canvi radical en la seva administració pública, segons anuncia el president de la Generalitat, Carlos Mazón. A partir de 2024, s’espera que tant l’obertura de negocis com la tramitació d’expedients socials siguin processos molt més ràpids i eficients. Aquesta reforma forma part d’una estratègia integral de simplificació i agilitació administrativa que Mazón i el seu equip estan ultimant.

En una comunicació oficial, Mazón ha reafirmat el compromís del seu govern per a facilitar la interacció entre l’administració i els ciutadans, així com amb les empreses. L’objectiu és que la burocràcia no sols deixi de ser un obstacle, sinó que es converteixi en un facilitador efectiu per a l’activitat econòmica i social.

El Pla Simplifica, que s’està desenvolupant per al període 2024-2026, és la pedra angular d’aquesta transformació. El pla aborda desafiaments clau com la reducció dels tràmits administratius, la millora de la coordinació entre els diferents departaments de la Generalitat i la implementació d’un sistema de declaració responsable. Aquestes mesures estan dissenyades per a impulsar la competitivitat de la Comunitat Valenciana, facilitant la creació de noves empreses i negocis.

A més, Mazón ha destacat la necessitat d’abordar sectors específics com l’industrial i energètic, amb un enfocament particular en la indústria fotovoltaica. S’estan planificant canvis importants en els àmbits tecnològic, normatiu i organitzacional per a promoure el creixement en aquests sectors.

Un altre aspecte crucial del pla és la creació d’un únic punt d’accés per als tràmits administratius de la Generalitat. Això proporcionarà als empresaris i emprenedors informació detallada i actualitzada, facilitant el procés en cada fase de desenvolupament empresarial.

Finalment, Mazón ha anunciat importants millores en els processos administratius relacionats amb els serveis socials. Aquestes millores busquen optimitzar la qualitat dels serveis públics en àrees com la dependència, la inclusió social, l’habitatge i altres serveis essencials.

Aquesta iniciativa de simplificació administrativa, liderada per Carlos Mazón, promet transformar la Comunitat Valenciana en un entorn més propici per al creixement empresarial i una prestació de serveis socials més eficient i efectiva.

Compartir en redes sociales