Dates de les Proves EBAU 2024 Aprovades en la Comunitat Valenciana

Varios estudiantes antes del inicio de las pruebas de la EBAU. EFE/Ana Escobar/Archivo

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha anunciat que la comissió gestora dels processos d’accés a l’EBAU s’ha reunit i ha aprovat les dates per a les proves que tindran lloc entre el 4 i el 6 de juny de 2024 en la Comunitat Valenciana en convocatòria ordinària.

En la primera reunió presencial d’este òrgan des de l’inici de la pandèmia, la secretària autonòmica d’Universitats, Esther Gómez, va presidir la sessió, amb la participació de representants de la Conselleria, professors d’instituts, inspectors educatius i vicerectors d’estudiants de diverses universitats de la regió.

La comissió gestora va discutir qüestions relacionades amb l’horari i el calendari de les proves, així com l’organització de la preinscripció universitària de 2024 per a l’admissió al curs 2024/2025.

En conseqüència, es va acordar que les proves d’accés a la Universitat es duran a terme els dies 4, 5 i 6 de juny de 2024 en la convocatòria ordinària, i els dies 2, 3 i 4 de juliol en la convocatòria extraordinària. Els exàmens tindran una duració de 90 minuts amb descansos de 45 minuts, seguint el format d’anys anteriors.

D’altra banda, les proves d’accés per a majors de 25, 40 i 45 anys es duran a terme els dissabtes 20 i 27 d’abril de 2024, i els exàmens d’estes proves tindran la mateixa flexibilitat que en cursos anteriors.

Les proves d’accés a la Universitat en 2024 mantindran l’estructura d’anys anteriors, composta per una fase obligatòria i una fase voluntària.

En la fase obligatòria, els estudiants s’examinaran de cinc assignatures: Castellà, Valencià, l’idioma estranger que hagen cursat com a primera llengua (anglés, francés, italià o alemany), l’assignatura troncal del Batxillerat corresponent a la seua modalitat i la que trien entre Història d’Espanya i Història de la Filosofia.

En la fase voluntària, podran examinar-se d’un màxim de quatre assignatures, ja siguen cursades o no, triades entre totes les que ponderen i formen part del currículum nou, i que no hagen sigut incloses en la fase obligatòria.

Les assignatures que ponderen per a la preinscripció de 2024 seran les ja aprovades per la Comissió Gestora en la seua reunió del 5 de juny de 2023, un total de 49 assignatures, 21 del currículum anterior i 28 del nou currículum.

Els continguts dels exàmens de les proves d’accés en este curs escolar es basaran en els continguts de les assignatures regulades en el DECRET 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat (DOGV de 12/8/2022).

Compartir en redes sociales