Calendari i Requisits per a les Proves de Certificació en Conservatoris Professionals de Riba-roja de Túria

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Riba-roja de Túria ha anunciat el calendari i els requisits per a les proves d’obtenció directa del Certificat d’Ensenyaments Elementals de Música i Dansa. A continuació, es detallen les dates i els procediments clau:

Publicació de Continguts i Criteris d’Avaluació: Des de la primera setmana de setembre, els interessats poden sol·licitar per correu electrònic (conservatorio@ribarroja.es) els continguts, llistats d’obres i criteris d’avaluació.
Procés d’Inscripció: De l’11 al 27 d’octubre. La inscripció es realitzarà mitjançant un formulari de sol·licitud que haurà d’acompanyar-se dels següents documents:
Còpia del comprovant de pagament de la taxa d’examen (15 € per a estudiants del centre i 48 € per a estudiants d’altres centres). El formulari d’autoliquidació de taxes està disponible en l’oficina virtual de l’Ajuntament. Els passos per a completar aquest procés són els següents:
Accedisca a l’oficina virtual des de www.ribarroja.es, fent clic en la imatge riba_xarxa.
Una vegada en la plataforma, dirigisca’s a la pestanya «Serveis / Autoliquidacions / Taxes / CPEMD Taxes Conservatori Professional». Seguisca les instruccions i genere el formulari d’autoliquidació. No oblide indicar l’especialitat i el Certificat d’Obtenció Directa en el camp d’observacions.
Pot abonar la taxa en entitats col·laboradores des de la seua banca en línia, seleccionant l’opció de pagament d’imposats/tributs, o a través de la passarel·la de pagaments de l’Ajuntament, disponible en la pàgina principal del lloc web municipal.
Fotocòpia del DNI o fotocòpia del Llibre de Família (pàgina que mostra a l’estudiant).
Els aspirants amb discapacitats que requerisquen adaptacions específiques durant les proves han de presentar una sol·licitud concreta al moment d’inscriure’s. Per a això, han d’adjuntar un certificat que acredite el grau de discapacitat emés per l’autoritat competent.
Publicació de Tribunals, Dates i Llista d’Aspirants: 3 de novembre.
Realització de les Proves: Segona quinzena de novembre.
Publicació de Resultats: Abans del 15 de desembre.
Aquest calendari i procés són fonamentals per a aquells que desitgen obtindre el Certificat d’Ensenyaments Elementals de Música i Dansa a Riba-roja de Túria.

Compartir en redes sociales