Caiguda de compravendes d’habitatges en la Comunitat Valenciana durant juny del 2023, segons dades proporcionades pel Consell General del Notariat.

Detalle de un inmueble disponible para su compra en València. EFE/Biel Aliño/Archivo

Es va reportar una disminució del 13,7% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, amb un total de 9.873 operacions registrades a la regió. A nivell nacional, el descens va ser més pronunciat, aconseguint el 14,5%, amb un total de 61.414 unitats venudes en tota Espanya.

El preu del metre quadrat en la Comunitat Valenciana va experimentar un augment moderat del 1,5%, situant-se en una mitjana de 1.600 euros. No obstant això, aquest augment de preu es va veure reflectit només en algunes comunitats autònomes, sent Castella-la Manxa, Balears, Canàries, Extremadura, Andalusia, Madrid, Múrcia i la Comunitat Valenciana les que van experimentar increments en els preus.

En el cas específic de la Comunitat Valenciana, el preu mitjà per metre quadrat es va situar en 1.324 euros, per davall de la mitjana nacional.

Per tipus d’habitatge, les compravendes de pisos a Espanya van disminuir un 13,8% (47.369 unitats), mentre que els habitatges unifamiliars van experimentar una caiguda més pronunciada del 16,7% (14.045 unitats).

Les regions més afectades en termes de compravendes van ser Canàries i Balears, amb un enfonsament del 30,1% i 29,8%, respectivament, a causa de la seua alta activitat turística. Només Astúries va experimentar un lleu increment del 3% en aquest indicador, mentre que la resta de les comunitats van mostrar una disminució en les compravendes.

Quant als préstecs hipotecaris per a l’adquisició d’habitatges, es va observar un decreixement significatiu del 25,8% en taxa interanual, totalitzant 26.380 operacions al juny. La quantia mitjana d’aquests préstecs també va disminuir en un 4,5%, arribant a una mitjana de 147.227 euros per operació. El 43% de les compres d’habitatges al juny van ser finançades mitjançant préstecs hipotecaris, representant en mitjana el 70,5% del preu de l’habitatge.

Quant a la creació de societats, es va reportar un augment del 16,2% al juny en comparació amb l’any anterior, amb un total de 10.275 noves societats constituïdes. La majoria d’aquestes noves societats van tindre un capital social fundacional entre 3.000 i 4.000 euros, aconseguint les 7.491 entitats, la qual cosa representa un augment del 13,1% en comparació amb juny de 2022, amb un capital mitjà de constitució de 3.022 euros.

Compartir en redes sociales