Investigadors Pronostiquen Augment d’Inundacions Extremes al Mediterrani a causa del Canvi Climàtic

Un equip d’investigadors de la Universitat Politècnica de València, adscrit a l’Institut d’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient, ha desenvolupat una metodologia innovadora per a predir un augment de les inundacions extremes al Mediterrani en el context del canvi climàtic.

L’estudi, liderat per Carles Beneyto, José Ángel Aranda i Félix Francés, ha estat publicat recentment en la revista Water i ofereix un enfocament prometedor per a abordar els desafiaments hidrològics associats amb el canvi climàtic.

Segons Félix Francés, «els estudis climàtics prediuen un increment en la freqüència i magnitud d’esdeveniments extrems, la qual cosa, combinat amb el desenvolupament socioeconòmic global, resultarà en majors pèrdues per inundacions causades per precipitacions extremes en els pròxims anys».

L’equip de recerca destaca la necessitat d’abordar les inundacions associades amb esdeveniments de baixa probabilitat d’ocurrència i magnituds catastròfiques, ja que les metodologies actuals solo se centren en esdeveniments de major freqüència.

Van aplicar la seva metodologia al cas d’estudi de la Rambla de la Vídua a Castelló, utilitzant generadors climàtics estocàstics per a projectar sèries sintètiques de precipitació futura a partir de models climàtics corregits i estudis regionals.

Els resultats mostren un clar augment d’esdeveniments extrems de precipitació en els pròxims setanta anys en tots els models climàtics analitzats, malgrat una lleugera reducció en la quantitat anual de precipitació. Carles Beneyto destaca que s’observen augments significatius en les temperatures màximes i una intensificació de les onades de calor.

José Ángel Aranda ressalta la importància de l’estudi per a la presa de decisions informades i la gestió efectiva dels recursos hídrics, permetent identificar àrees vulnerables i dissenyar infraestructures resilients. Subratlla la necessitat d’adoptar mesures proactives per a mitigar els riscos associats amb les inundacions extremes en el futur, emfatitzant la importància de les avaluacions precises en la planificació de mesures d’adaptació i resposta.

Compartir en redes sociales