Day: enero 11, 2024

Vacunació i Ús de Màscares Claus per a Reduir Contagis a València

El conseller de Sanitat de la Comunitat Valenciana, Marcià Gómez, ha expressat la seva confiança que la campanya de vacunació sense cita prèvia i l’ús obligatori de màscares en centres sanitaris i sociosanitaris contribuiran significativament a disminuir la incidència de contagis per virus respiratoris. Durant la seva visita a les noves instal·lacions del Centre d’Informació…

Read story