Riba-roja obri la convocatòria d’onze places per a joves estudiants que vulguen treballar a l’Ajuntament durant sis mesos

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha convocat les “Beques Talent Jove”, un programa dirigit a a joves que han finalitzat els seus estudis de grau universitari i/o cicles formatius de grau superior i que desitgen realitzar pràctiques en els diversos departaments municipals. El programa està dotat amb una inversió municipal de 66.000 euros.

Actualment nou joves ja estan realitzant les seues pràctiques en el consistori en diferents àrees i amb aquesta convocatòria, se sumaran altres onze. Es tracta d’un total de 20 beques destinades a altres punts llicenciats de la localitat que, durant un període de 6 mesos prorrogables a altres sis, podran posar en pràctiques els seus coneixements acadèmics en els diversos departaments de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria. Les beques es realitzaran amb un horari de 15 hores setmanals en cadascun dels beneficiaris que rebran, al mateix temps, un salari brut de 500 euros/mes.

Aquestes beques pretenen afavorir i contribuir a la innovació en matèria de gestió en les administracions públiques amb l’objectiu de promoure idees creatives per a fomentar el desenvolupament del talent en els diferents departaments i àrees de l’administració local de Riba-roja de Túria. D’aquesta manera, s’incentiva el desenvolupament soci-professional mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits en els diferents títols obtinguts.

Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva per a la concessió de la qual serà necessari el compliment del perfil de les persones sol·licitants en la present convocatòria. Les 11 beques es distribueixen en els diferents departaments municipals, dos arquitectes professionals per al departament d’Urbanisme, un tècnic superior en biologia, Geografia o Ciències Ambientals adscrit a l’àrea d’EcoRiba, tres persones destinades a l’àrea d’Esports, una en Secretària, Escola Oficial d’Adults, Parcs i Jardins, Projectes Europeus i Participació Ciutadana, places per a les quals es requereixen diferents perfils tècnics.

Els sol·licitants de les beques hauran de complir una sèrie de requisits legals per a obtindre algunes de les concessions, com l’obligació d’estar empadronat en la localitat de Riba-roja de Túria, estar en possessió del títol oficial o equivalent en alguna de les àrees previstes en la convocatòria, ser major d’edat, però amb menys 30 anys, no estar gaudint d’una altra beca durant la concessió de la present, no incórrer en cap prohibició, no patir cap malaltia i, finalment, estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social mitjançant una declaració responsable.

Les sol·licituds per a l’obtenció d’una de les 11 beques oferides en la present convocatòria es podran presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria o de manera presencial en el Registre General del consistori en horari de 9 a 14 hores i el dimecres, a més, en horari de vesprada de 16.30 a 18.30 hores, fins al pròxim 17 de maig. A més, els interessats hauran de presentar una de les instàncies habilitades a aquest efecte.

Els criteris de concessió de les beques tindran en compte algunes valoracions com una breu exposició amb fins a 3 punts com a màxim en la qual s’enjudiciarà la claredat expositiva, els conceptes emprats i l’adequació de les propostes de l’àrea, altres 5 punts sobre la proposta de millora sobre viabilitat en l’administració local, el grau d’impacte, altres 3 punts per la nota mitjana de l’expedient acadèmic, el coneixement del valencià amb un altre punt, la formació complementària amb altres 2 punts i altres titulacions acadèmiques es valoraran amb un altre punt de màxim.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacat “és important que els joves que han finalitzat els seus estudis tinguen un contacte directe amb l’activitat professional, així des de l’Ajuntament els oferim la possibilitat que posen en pràctica els seus coneixements i a més puguen aportar-nos tota la seua vàlua en el desenvolupament dels projectes municipals”.

Compartir en redes sociales