Riba-roja eleva a 126 els parcs i les zones verdes

Un informe de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria eleva fins als 742.463 metres quadrats les zones verdes i els parcs municipals existents al llarg del terme municipal, tant en el nucli urbà com en la resta de les àrees residencials. El document oficial xifra en un total de 126 el nombre d’àrees verdes de les quals disposen, actualment, els ciutadans del municipi i que ha sigut publicat ja en el butlletí oficial de la província (BOP) a l’agost passat.

El Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) elaborat per l’Ajuntament de Riba-roja de Túria defineix el full de ruta que marcarà l’estratègia i les accions a dur a terme fins a l’any 2030, de tal forma que l’objectiu és fer de la localitat un àmbit de convivència amable, acollidor, saludable i conscienciat. Per això, no sols proposa les accions que s’han de desenvolupar al llarg del citat període de temps, sinó que, a més, recull de manera detallada tot el patrimoni material disponible, actualment, en el terme municipal.

Un dels punts clau sobre els quals incideix el PUAM és l’anàlisi detallada dels espais naturals protegits i les zones verdes a Riba-roja de Túria amb fins a 623 hectàrees protegides actualment, és a dir, un 10’8% del territori que conforma el terme municipal. Els espais naturals de la localitat estan conformats pel Parc Natural del riu Túria i per la zona humida de l’embassament de la Vallesa, situat en l’àrea aquest.

El document recull una per una les 126 zones verdes, els parcs urbans i els jardins de Riba-roja de Túria la superfície total del qual ascendeix als citats 742.463 metres quadrats d’extensió global, amb una ràtio municipal de superfície verda per habitant de 32’62 metres quadrats, una xifra que suposa estar 9 metres quadrats per damunt de les recomanacions establides, actualment, per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Entre els parcs de naturalesa urbana el Puam assenyala fins a un total de quatre d’entre els que major extensió reuneixen actualment, amb el de Venta de Poyo com el de major extensió amb 36.000 metres quadrats, a més dels d’Alcedo amb altres 29.300 metres, el parc Maldonado amb 18.580 metres i, finalment, Entre Naranjos amb 15.080 metres.

Pel que respecta a les àrees verdes situades en la naturalesa destaca el Barranc de Porxinos amb al voltant de 104.000 metres quadrats, als quals cal afegir altres com els jardins de l’Oliveral amb 55.090 metres quadrats o els jardins de Mas de Baló amb 74.700 metres quadrats, o els del parc de los Naranjos amb altres 84.765 metres quadrats. Altres parcs urbans importants són el del Parc de Ribera amb 3.711 metres o els de la rotonda Mas de Baló amb altres 5.300 metres quadrats en total.

Compartir en redes sociales