Riba-roja de Túria redueix l’atur en 38 persones el mes de març mentre els contractes laborals s’incrementen un 33%

La localitat de Riba-roja de Túria ha reduït el nivell d’atur en un 2’7% al llarg del passat mes de març en passar dels 1.414 aturats el mes de febrer als 1.376 aturats registrats al març, segons les dades difoses per Labora, organisme dependent de la Generalitat Valenciana encarregada de la formació i l’ocupació autonòmics. La contractació ha augmentat, també, en un altre 33% entre febrer i març passats.

Les estadístiques marquen un descens progressiu des de finals de l’any 2021 després dels mesos posteriors a la pandèmia del COVID-19, declarada al març de l’any 2020, en descendir dels 1.699 aturats existents al novembre de l’exercici de 2021 als 1.376 de l’actualitat, és a dir, 323 aturats menys. A més, les xifres es redueixen més si es comparen amb els mesos previs a la pandèmia, en passar dels 1.465 aturats de març de l’any 2019 en passar dels 1.465 als 1.376 aturats.

Les dades de l’atur a Riba-roja de Túria reflecteixen actualment els referits 1.376 aturats al març d’enguany, dels quals 533 són homes i els restants 843 són dones. Amb aquestes xifres, 15 homes han trobat una ocupació en l’últim mes mentre que les restants 23 són dones. D’aquesta manera, l’evolució de l’atur a Riba-roja de Túria és similar a la tendència en la resta de la Comunitat Valenciana en la qual el descens va aconseguir el 5’60% en trobar un lloc de treball 20.193 persones.

Per sectors d’activitat, els serveis són els que concentren un major volum de demanda d’ocupació amb 1.039 persones, seguits dels 166 aturats en el sector de la indústria, altres 104 persones en el sector de la construcció i, finalment, 24 demandants de treball en l’agricultura. Per part seua, les 43 persones restants que demanden una ocupació en el mercat laboral no estan englobats en un sector determinat.

L’anàlisi de Labora detalla les activitats econòmiques afectades a la qual pertanyen cadascun dels aturats a Riba-roja de Túria. D’aquesta manera, la gran majoria d’ells amb 226 persones en total pertanyen a les activitats administratives i serveis auxiliars, altres 199 aturats corresponen al comerç a l’engròs i al detall, la reparació de vehicles de motor i motocicletes, altres 152 són de la indústria manufacturera, 130 persones són de l’administració pública i defensa, la seguretat social obligatòria i 106 aturats en activitats professionals, científiques i tècniques i altres 106 en l’hostaleria. Finalment, 104 persones corresponen a la construcció.

Per grups d’edat, 798 persones tenen més de 44 anys, altres 477 aturats tenen entre 25 i 44 anys d’edat i, finalment, els restants 101 aturats són menors de 25 anys. Per sexe, 508 aturats són dones de més de 44 anys, altres 293 són també dones d’entre 25 i 44 anys i, finalment, els dos restants grups afectats per l’atur són 290 homes majors de 44 anys i altres 184 homes d’entre 25 i 44 anys.

Per grups d’ocupació, els aturats de Riba-roja de Túria estan fixats en 380 corresponents a ocupacions elementals, altres 302 persones són treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors, un total de 180 persones es corresponen amb els empleats comptables, administratius i altres empleats d’oficina i, finalment, 166 demandants d’ocupació són artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció i 125 tècnics professionals de suport.

Quant a la formalització de contractes laborals per part de les empreses, a Riba-roja de Túria es van aconseguir un total de 1.317 contractes el mes de març, 327 més que en el mes anterior, dels quals 829 corresponen a homes i els restants 488 són de dones. Quant al tipus de contractacions, del total de contractes hi ha 564 de tipus indefinits mentre que els restants 747 són de tipus temporal. Per sectors d’activitat, la majoria són del sector dels serveis amb 922 en total, seguits dels 332 de la indústria, altres 52 de la construcció i, finalment, 11 de l’agricultura.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquestes xifres difoses per Labora “fixen la tendència que s’ha seguit al llarg dels últims mesos, amb un descens de l’atur i un augment de la contractació, especialment els indefinits, i més tenint en compte que venim d’una pandèmia que durant temps va paralitzar i va alentir l’economia mundial, a més de la crisi provocada per la invasió russa a Ucraïna; per això, és necessari continuar en la mateixa línia de suport als sectors productius per a continuar creant ocupació”.

Compartir en redes sociales