Riba-roja de Túria aprova un pla antifrau per a garantir l’execució adequada dels fons europeus de recuperació econòmica

El ple de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat un exhaustiu Pla de mesures Antifrau per a garantir l’adequada gestió dels fons econòmics rebuts des de la Unió Europea per a la recuperació i la resiliència. La posada en marxa d’aquest pla pretén que el desenvolupament de les ajudes europees es duga a terme d’acord amb les normes aplicables a través de la prevenció, detecció i correcció de qualsevol anomalia.

El pla impulsat per l’equip de govern del PSPV de Riba-roja de Túria ha comptat amb el suport de Compromís, L’Esquerra, Podem Riba-roja Pot, Ciudadanos i el Partit Popular mentre que Vox ha votat abstenció. L’acord municipal manifesta el compromís del govern municipal amb la tolerància zero enfront del frau, així com la integritat institucional a través de les mesures contingudes en el pla aprovat pel ple.

La posada en marxa d’aquest pla s’implantarà a través de les accions formatives als empleats públics de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria per a garantir la seua informació i conscienciació amb la fi d’aconseguir una cultura ètica de bona governança. El pla confirmat pel ple municipal es remetrà, a continuació, al Servei Nacional de Coordinació Antifrau que s’encarrega de la correcta posada en marxa d’aquest mecanisme antifrau.

El pla antifrau subratlla que és l’ajuntament l’encarregat de liderar el procés de recuperació econòmica i social a través dels eixos de desenvolupament sostenible, igualitari i inclusiu, sota l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), amb especial atenció als corresponents al número 11 sobre Ciutats i Comunitats Sostenibles, per la seua qualitat de vida dels seus habitants, en tant que es tracta d’una administració innovadora i eficient en la gestió dels recursos públics.

L’aprovació de la normativa continguda en el pla antifrau implica el sotmetiment de l’administració local als principis constitucionals de caràcter general, especialment aquells referits a la dignitat de la persona, a més dels principis de bona administració, sota les premisses d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació. La planificació estratègica i la gestió per objectius i la racionalització i eficiència en l’ús dels recursos i els mitjans, a més de l’agilitat, simplicitat i claredat en els procediments són uns altres dels principis aprovats.

El pla afig altres principis necessaris per a l’execució dels fons de recuperació econòmica com la participació, el diàleg i la transparència, l’avaluació, el seguiment i la reprogramació en el compliment dels objectius, a més de la prevenció eficaç dels conflictes d’interés, el frau i les irregularitats, la promoció de la competència efectiva dels mercats i la igualtat, el mèrit, la capacitat i publicitat en les provisions de personal de duració determinada previstes, entre altres aspectes.

Cal recordar que els Mecanismes per a la Recuperació i la Resiliència (MRR) establits en l’àmbit europeu tenen com a objectiu promoure la cohesió econòmica, social i territorial de la Unió Europea; enfortir la resiliència i la capacitat d’ajust dels Estats membres; mitigar les repercussions socials i econòmiques de la crisi de la COVID-19, i, finalment, donar suport a les transicions ecològica i digital.

La configuració del pla antifrau contempla la posada en marxa d’un canal de denúncies municipal, en el qual es podran en coneixement presumptes irregularitats o indicis de frau o corrupció, així com de conflictes d’interessos, en l’àmbit del Sistema Intern d’Informació regulador de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció establides per la normativa europea.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquest pla “és un mecanisme que s’uneix als que aquest equip de govern ha implantat en els últims anys a l’ajuntament per a garantir una bona i correcta gestió dels recursos públics, especialment en aquells aspectes relacionats amb la transparència, el mèrit, la igualtat d’oportunitats i la publicitat en la contractació pública, especialment cap a les petites i mitjanes empreses”.

Compartir en redes sociales