Ajudes per a la Promoció de l’Autonomia Personal a la Comunitat Valenciana

És consideren com a ajudes personals de promoció de l’autonomia personal els següents:

 1.  Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.
 2.  Eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior de la vivenda i adaptació funcional de la llar.
 3. Adaptació de vehicles.
 4.  Transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials.

 

Requisits Generals:

 • Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.
 • Tindre residència legal en un municipi de la Comunitat Valenciana.
 • Ser menor de 65 anys.
 • Tindre una renda individual o per càpita familiar inferior al triple de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) pera l’exercici anterior al de la convocatòria.
 • Que el sol·licitant tinga deficiències de caràcter motor o sensorial que suposen una pèrdua d’autonomia i que dificulten la seua mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.

 

Requisits Addicionals per als Ajudes de Transport:

 1. Tindre reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda.
 2. No estar comprés en el camp d’aplicació del sistema de la Seguretat Social per no desenvolupar activitat laboral.
 3. No tindre reconegut el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.
 4.  Acreditar la necessitat de transport en el cas de persones usuàries de centres d’acció social inclosos en la xarxa pública de serveis socials, quan el transport no seguisca finançat pels propipí centres.

Seran objecte de subvenció únicament els adquisicions o actuacions realitzades dins de l’any natural corresponent a la present convocatòria.

Compartir en redes sociales